Wydawca treści Wydawca treści

Świąteczna zbiórka dla dzieci

Pracownicy Nadleśnictwa Stąporków wystąpili z inicjatywą zbiórki pieniędzy na zakup paczek świątecznych dla dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie.

Akcja spotkała się z szerokim odzewem wśród leśników i dzięki ich wsparciu udało się zebrać  kwotę 1.120 zł.

Zebrane środki pozwoliły na zakup potrzebnych dzieciom środków higieny osobistej oraz książek i gier edukacyjnych.

Cieszymy się, że są wśród nas ludzie o wielkich i otwartych sercach, chętnych do pomocy potrzebującym.

Życzymy sobie takich akcji więcej.


ZAKOŃCZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM POWIERZCHNI Z TROPAMI DINOZAURÓW W REZERWACIE PRZYRODY „GAGATY SOŁTYKOWKIE”

W dniach od 25 września do 15 listopada bieżącego roku na terenie Rezerwatu Przyrody „Gagaty Sołtykowskie” trwały prace polegające na zabezpieczeniu powierzchni z tropami dinozaurów.

Dnia 20 listopada 2019 roku Komisja w składzie:

  1. Przedstawiciele RDOŚ w Kielcach

- Agnieszka Detka – starszy inspektor

- Małgorzata Kloczkowska – główny specjalista

       2. Nadzór geologiczny:

             - dr. Hab. Marek Rembiś prof. AGH

             - dr Paula Musiał

       3. Wykowca zadania:

             - Wojciech Pakulski

w obecności przedstawicieli  Nadleśnictwa Stąporków: Nadleśniczego Sławomira Nyga oraz Zastępcy Nadleśniczego Jacka Olesia , dokonała odbioru wykonania zadania pn. „Zabezpieczenie powierzchni z tropami dinozaurów w Rezerwacie przyrody Gagaty Sołtykowskie”.

Komisja zgodnie potwierdziła osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zabezpieczeniu płyty z tropami dinozaurów.


V REGIONALNA SUBMISJA DREWNA SZCZEGÓLNEGO W RDLP W RADOMIU

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu ogłasza submisję surowca drzewnego specjalnego przeznaczenia. Tym razem wystawione zostanie 670 m³ najlepszego drewna z radomskich i świętokrzyskich lasów.

Oględziny surowca możliwe będą w dniach 18-29.11.2019 r. na placu składowym w Nadleśnictwie Włoszczowa (plac mieści się na terenie leśnictwa Motyczno, w miejscowości Kozia Wieś, współrzędne geograficzne – 50°56´17"N, 20°1´56"E (50.938184N, 20.032340E).

Oferty można składać do 29 listopada 2019 r. do godziny 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa, ul. Kolejowa 23, 29-100 Włoszczowa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa. W tym samym dniu zostanie podany do publicznej wiadomości wynik submisji.

Tegoroczna submisja jest piątą w historii Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Oferowany jest głównie surowiec dębowy i olchowy oraz modrzewiowy i jesionowy. Szczegółowe ilości drewna oferowane przez poszczególne nadleśnictwa znajdują się w tabeli poniżej.

Katalogi zawierające charakterystykę poszczególnych sztuk surowca drzewnego (losów) dostępne będą od 19 listopada na stronach internetowych nadleśnictw oraz RDLP w Radomiu, a także w biurze RDLP w Radomiu i Nadleśnictwa Włoszczowa.

Wszystkie zainteresowane podmioty serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w submisji.

Wystawione drewno w całości objęte jest certyfikatem FSC® i PEFC.

Szczegółowe informacje na temat organizowanej submisji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Drewnem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu - tel. 48 385 60 37 lub w Nadleśnictwie Włoszczowa - tel. 41 39 42 719.

 


Projekt „Las historii. Czy wiesz, że?” – leśny „grobonet”

Przedłużony weekend związany z dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym to czas, który można wykorzystać na wspominanie tych, dla których miejscem ostatniego spoczynku stał się las. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w odpowiedzi na społeczne zainteresowanie historią zrealizowała Projekt „Las historii. Czy wiesz, że?” – stronę internetową i aplikację mobilną poświęcone miejscom pamięci narodowej na terenie 23 nadleśnictw RDLP w Radomiu obejmującym tereny lasów województw świętokrzyskiego i południowej części Mazowsza oraz fragmentów województwa łódzkiego. W projekcie obok treści historycznych zawarto informacje o obiektach i trasach turystycznych oraz edukacyjnych, a także przyrodniczych i kulturowych.

 

W zasięgu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu nie ma nadleśnictwa, na którego terenie nie byłoby kilkunastu, kilkudziesięciu obiektów upamiętniających wydarzenia, których świadkami były lasy. Razem jest ich blisko 470. Wśród nich są cmentarze, mogiły, pomniki, krzyże i inne obiekty z okresu powstania styczniowego, I i II wojen światowych, okresu powojennego, upamiętniające postacie zasłużone, a także inne miejsca ważne z punktu widzenia wydarzeń historycznych. Region ten jest szczególny pod względem miejsc pamięci narodowej. Cały teren obecnej Polski centralnej i wschodniej obfituje w miejsca pamięci. Nie ma ich lub jest ich niewiele w zachodniej i północnej części kraju. Tam przez wiele wieków nie było Polski, stąd też i miejsc pamięci tam jest niezbyt wiele.

Pomysł na stronę i aplikację wziął się stąd, że położenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu jest prawie centralne, biorąc pod uwagę obecny obszar Polski. Teren między Wisłą a Pilicą leżał w granicach Królestwa Polskiego, a walki narodowo-wyzwoleńcze powstań listopadowego i styczniowego w większości rozgrywały się na jego terenie. Okres I wojny światowej to głównie działania wojenne wojsk rosyjskich oraz koalicji niemiecko-austrowęgierskiej, ale tylko odnoszące się do końca 1914 roku, gdyż od 1915 roku działania te przesunęły się na wschód (obecna Ukraina i Białoruś). Z kolei okres II wojny światowej to czas, kiedy obszar ten leżał w granicach okupacji niemieckiej, czyli był we władaniu kolejnego okupanta, z którym należało prowadzić walkę o niepodległość. Niemiecki okupant sam pozostawił wiele miejsc w postaci cmentarzy, czy innych form martyrologii, gdzie w polski las wsiąkała krew, nie tylko polska. Oddzielny aspekt stanowią miejsca pamięci po mordach dokonywanych przez reżim komunistyczny. Ich liczba w przyszłości może się zwiększać.

Miejsca pamięci pochodzą z różnych okresów czasu. Generalne mówiąc związane są z walkami o niepodległość, choć pojedyncze wydarzenia dokumentują i inne sytuacje. np. wojny szwedzkie. Nie ma też reguł co do ich rozmieszczenia. Przykładowo okres I wojny światowej dokumentują cmentarze położone głównie w północnej części (nadleśnictwa Dobieszyn, Kozienice, Zwoleń) oraz południowej (nadleśnictwa Kielce, Jędrzejów). Okres powstania styczniowego dokumentują obeliski i pomniki rozmieszczone we wszystkich nadleśnictwach. To samo dotyczy okresu II wojny światowej. Nie ma prawie upamiętnionych miejsc z okresu powstania listopadowego, gdyż na tym terenie rozegranych bitew było bardzo mało.

Projekt prezentuje też walory przyrodnicze i kulturowe terenu RDLP w Radomiu oraz infrastrukturę turystyczną i dotyczącą edukacji leśnej. Zachęcamy do odwiedzenia także innych miejsc, takich jak ośrodki i izby edukacji, zielone klasy, miejsca postoju, miejsca odpoczynku, miejsca na ognisko, obiekty przyrodnicze, dziedzictwa kulturowego, siedziby leśne i inne obiekty. W aplikacji znalazły się także ścieżki edukacyjne, szlaki piesze, ścieżki rowerowe, trasy nordic walking, trasy konne, narciarstwa biegowego i inne trasy przydatne dla turystów.

Aby ułatwić odnalezienie interesujących miejsc, baza obiektów podzielona została na kategorie, a miejsca pamięci dodatkowo na kategorie czasowe. Strona i aplikacja zawierają ponadto historie związane z miejscami pamięci narodowej. Pełną bazę punktów i tras można obejrzeć na mapie. Z poziomu mapy można też przejść do szczegółów wybranego obiektu. Podkłady OpenStreetMap dostępne są offline. Mobilny przewodnik pełni ponadto rolę komunikatora pomiędzy turystami i leśnikami – użytkownik może zgłosić np. nielegalne wysypisko śmieci, pożar oraz informowany jest o najważniejszych wydarzeniach w okolicy. Ciekawą funkcję stanowi możliwość dodania propozycji miejsca do ujęcia w projekcie i przesłania jej do serwisu. Warto pamiętać, że nie wszystkie lasy w regionie są w zarządzie nadleśnictw. Część lasów w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy, jest zarządzana przez miasta, a wiele lasów to lasy prywatne. Można to sprawdzić w banku danych o lasach: http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy. Widoczne na mapie obiekty liniowe i punktowe (szlaki itd.) kończą się na granicy zarządu nadleśnictw.

 

Aplikacja sfinansowana została ze środków własnych Lasów Państwowych. Produkcja: AmistadMobile.pl.

Link do strony internetowej:

http://rdlpradom.treespot.pl

Darmową aplikację na telefony można pobrać z Google Play (użytkownicy telefonów z systemem Android) lub App Store (użytkownicy telefonów z systemem iOS). Należy ją wyszukać wpisując RDLP w Radomiu lub Las historii. Linki są też na stronie http://rdlpradom.treespot.pl


Projekt Ochrony Przyrody w Lasach Państwowych

Nadleśnictwo Stąporków, przystąpiło do realizacji projektu na obszarach Natura 2000. Działaniami ochronnymi zostały objęte zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska przejściowe i trzęsawiska oraz przeplatka aurinia. Łączna powierzchnia objęta projektem to 8,71 ha.

 

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk  przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin
i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Planowane efekty: Najistotniejszym rezultatem projektu będzie powierzchnia siedlisk, których stan ochrony zostanie poprawiony bądź wzmocniony, poprzez przeprowadzone działania ochrony czynnej.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33 220 366,48 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 23 206 997,57 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 19 725 947,92 zł

 

Więcej informacji o projekcie pod linkiem - link


Niekłański Październik

Uroczystość Niekłańskiego Października, która odbyła się 20 października br. rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Wawrzyńca, w intencji poległych mieszkańców i żołnierzy w latach 1939-45.

 Po nabożeństwie zaproszeni goście wraz z delegacjami złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych mieszkańców Ziemi Niekłańskiej oraz na lokalnym cmentarzu. Następnym punktem uroczystości było złożenie wieńców okolicznościowych przed pomnikiem Żołnierzy Partyzantów Zgrupowania Świętokrzyskiego „Ponury” w Wielkiej Wsi.

Stamtąd też delegacje przeniosły się do Furmanowa aby wraz z pocztami sztandarowymi oddać cześć i hołd przed nowo otwartą kapliczką, której budowa została zrealizowana ze środków Nadleśnictw: Stąporków, Barycz, Ruda Maleniecka, Zagnańsk, Kielce oraz Radom. Święcenia dokonał proboszcz tutejszej parafii ks. Zbigniew Ścierski. Na miejscu odbył się również Apel Pamięci zwieńczony salwą honorową w wykonaniu żołnierzy z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Ostatnim punktem niedzielnego spotkania była akademia przygotowana przez Publiczną Szkołę Podstawową im. ppor. Karola Niedzielskiego „Dobosza” w Niekłaniu.


Pogrzeb Prof. Jana Szyszko

Pogrzeb Prof. Jana Szyszko odbył się w środę 16 października. Były minister środowiska, polityk, leśnik zmarł w wieku 75 lat.

Pogrzeb rozpoczął się od mszy świętej w intencji zmarłego o 11.00 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie. Po mszy pogrzebowej kondukt pogrzebowy ruszył na cmentarz parafialny, gdzie został pochowany Jan Szyszko. W ostatnim pożegnaniu polityka udział wzięli najważniejsi politycy, jego rodzina, przyjaciele, znajomi.


Niekłański Październik 2019

Burmistrz Stąporkowa, Nadleśnictwo Stąporków, Publiczna Szkoła Podstawowa w Niełkaniu Wielkim, M-GOKiS w Stąporkowie, Ś.Z.Ż. A.K. Koło Niekłań, zapraszają na uroczyste obchody Niekłańskiego Października

Program uroczystości:

9:50 - Zbiórka pocztów sztandarowych, zaproszonych gości

10:00 - Msza Św. w intencji mieszkańców Ziemi Niekłańskiej, poległych w latach 1939-45 oraz poległych żołnierzy z ugrupowań AK i ppor. C.C."Robota" - W.M.Szwieca, 3 PPLAK gen. "Szarego" - A. Hedy oraz 25 PPLAK gen. "Bończy" - K. Załęskiego.

11:15 - Złożenie wiązanek na cmentarzu w Niekłaniu (groby "Dobosza", "Grzmota", ofiar Września 1939 r. i żołnierzy 25 PPLAK)

11:30 - Złożenie wiązanek pod pomnikiem poległych mieszkańców Ziemi Niekłańskiej

12:00 - Złożenie wiązanek przed pomnikami w Wielkiej Wsi ("Robot") oraz Furmanowie ("Szary"). Poświęcenie i odsłonięcie Kapliczki - Pomnika Partyzanckiego w Furmanowie

13:00 - Przejazd do szkoły w Niekłaniu:

1) występ artystyczny

2) wystąpienia gości

3) koleżeński wspólny obiad


Unikatowe ślady dinozaurów w rezerwacie Gagaty Sołtykowskie

Od 25 września bieżącego roku rozpoczynają się prace polegające na zabezpieczeniu powierzchni z tropami dinozaurów w rezerwacie przyrody Gagaty Sołtykowskie.

Rezerwat przyrody Gagaty Sołtykowskie został utworzony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie odsłonięć skał dolnojurajskich oraz okazów mineralogicznych i paleontologicznych.

 

Rezerwat znajduje się w Nadleśnictwie Stąporków, obejmuje teren dawnej kopalni odkrywkowej glin ceramicznych wykorzystywanych do wyrobu cegieł. W jej ścianach i dnie odsłaniają się dolnojurajskie iły z wkładkami piaskowców. W pokładach iłów  występuje rzadka bitumiczna odmiana węgla brunatnego – tzw. gagat - materiał jubilerski, nazywany także czarnym bursztynem.

Najcenniejszym obiektem w rezerwacie przyrody są tropy dinozaurów, pochodzące sprzed około 200 milionów lat, utrwalone na powierzchni piaskowca. Tropy te, w dolinie meandrującej rzeki, pozostawiły dinozaury roślinożerne (zauropody) oraz drapieżne (teropody). Na podstawie odkrytych tropów udowodniono  po raz pierwszy na świecie stadny tryb życia dinozaurów roślinożernych oraz dokonano rekonstrukcji żyjącego tu wówczas gatunku teropoda – Kayentapus soltykoviensis.

 

Niestety czas oraz czynniki atmosferyczne powodują wietrzenie piaskowca i przyczyniają się do stopniowego naruszenia wierzchniej warstwy, w konsekwencji czego ślady stają się coraz mniej wyraźne. Dlatego też Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach we współpracy z Nadleśnictwem Stąporków podjęła się, pod nadzorem naukowym i konserwatorskim, realizacji zadania polegającego na specjalnym zabezpieczeniu powierzchni z tropami dinozaurów, które będzie prowadzone do 15 listopada tego roku. Zainteresowanych obiektem informujemy, że ze względu na technologię prac wgląd na powierzchnię z tropami i ich obserwacja w tym terminie są niemożliwe.

 

Wycieczki szkolne i turystów indywidualnych zapraszamy po zakończeniu prac.


#sprzątaMY z Prezydentem RP

W dniu 20.09.2019r w godzinach 9:30 – 12:30 w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej zainicjowanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę #SprzątaMY w Nadleśnictwie Stąporków na terenie leśnictwa Krasna młodzież ze Szkoły Podstawowej w Krasnej posprzątała fragment lasu.

Grupa licząca blisko 100 osób wraz z nauczycielami stawiła się punktualnie o godzinie 9:30 w miejscu zbiórki, pobrała worki i rękawice przygotowane przez służbę leśną i pod czujnym okiem leśników ruszyła w trasę. Blisko dwie godziny sprzątania dały efekt – worki szybko napełniły się śmieciami, które szpeciły piękno przyrody.

Na zakończenie ciężkiej pracy dla uczestników akcji leśnicy przygotowali wspólny posiłek przy ognisku – kiełbaski i pieczone ziemniaki.  Nadleśniczy Nadleśnictwa Stąporków Sławomir Nyga podziękował młodzieży za tak liczne przybycie i czynny udział w sprzątaniu lasu. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że las jest zdecydowanie piękniejszy bez szpecących go śmieci.


#sprzątaMY z Prezydentem RP

Las zapewnia nam tlen, oczyszcza powietrze, wpływa korzystnie na klimat. Jest domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Poprawia nasze samopoczucie, jest najlepszym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Śmieci zupełnie do lasu nie pasują.

Śmieci nie tylko szpecą naturalny krajobraz i zniechęcają do odwiedzania lasu. Są śmiertelnym zagrożeniem dla wielu zwierząt. Rozkładając się często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę. Sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii i grzybów. W przypadku pożaru lasu są paliwem, które podtrzymuje ogień i ułatwia jego rozprzestrzenianie się.

Każdego roku leśnicy usuwają z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one tysiąc wagonów kolejowych. Lasy Państwowe przeznaczają na to blisko 20 mln zł rocznie. Jeszcze większy kłopot śmieci stanowią dla właścicieli lasów prywatnych. Niestety, mimo regularnego sprzątania, kolejne tony odpadów trafiają do lasu.

Nie oglądajmy się na innych, zawstydźmy śmiecących i posprzątajmy wspólnie polskie lasy. Razem możemy przywrócić piękno w naszym otoczeniu! W piątek
20 września
, kiedy na całym globie będzie rozpoczynało się „Sprzątanie Świata”,
w ramach zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę akcji #sprzątaMY w każdym z 430 nadleśnictw w kraju na chętnych do pomocy będą czekały worki na śmieci, rękawice oraz opiekunowie.

Zapraszamy na stronę www.lasy.gov.pl, gdzie dzięki specjalnej zakładce #sprzątaMY i przygotowanej w niej aplikacji mapowej każdy łatwo odnajdzie najbliższe mu biuro nadleśnictwa, w którym otrzyma szczegółowe informacje o akcji w swojej okolicy. Tego samego dnia w pobliżu Broku (Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka) akcję oficjalnie zainauguruje Prezydent RP Andrzej Duda, który wraz z uczniami, harcerzami, członkami Ligi Ochrony Przyrody, żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz leśnikami posprząta fragment Puszczy Białej.

Pamiętajmy, że również na co dzień możemy dawać dobry przykład i inspirować innych do pozytywnego działania, choćby biorąc udział w zapoczątkowanej przez Lasy Państwowe wiralowej akcji #Zabierz5zLasu: podczas wizyty w lesie zbierz i wynieś
z niego przynajmniej pięć śmieci, pochwal się tym w mediach społecznościowych
i zachęć znajomych do podjęcia wyzwania.

Jublieusz 100-lecia istnienia parafi Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej oraz 20 rocznica koronacji cudownego obrazu Matki Bożej

W dniu 7 września 2019 roku w sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 100 – lecia istnienia parafii oraz 20. rocznica koronacji cudownego obrazu Matki Bożej.

Po Mszy św., której przewodniczył bp Henryk Tomasik, gospodarze zaprosili gości oraz przybyłych pielgrzymów na poczęstunek przygotowany przez koła gospodyń wiejskich. Nadleśnictwo Stąporków z Nadleśniczym Sławomirem Nyga oraz Zastępcą Nadleśniczego Jackiem Olesiem na czele również wzięło udział w uroczystościach. Podczas pikniku wystawione zostało stoisko promocyjno-edukacyjne Nadleśnictwa, gdzie zaprezentowane zostały dary lasów a leśnicy udzielali odpowiedzi na liczne pytania dotyczące pracy leśnika, gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody. Można było skosztować miodu z terenów leśnych oraz wziąć udział w konkursie „Leśne koło fortuny”, gdzie po wykazaniu się wiedzą o lesie uczestnicy zdobywali nagrody oraz drobne upominki.


Wyniki badań wody ze źródełka w Niekłaniu Wielkim

Nadleśnictwo Stąporków przekazało do badań próbkę wody ze źródełka znajdującego się w Niekłaniu Wielkim nieopodal szkółki leśnej.

Wyniki badań, Nadleśnictwo Stąporków zamieszcza poniżej w załączeniu

Kolejne wielkie święto wszystkich miłośników przyrody

23 czerwca zapraszamy do Łazienek Królewskich w Warszawie na drugą edycję pikniku edukacyjnego Dni Ochrony Środowiska, objętego Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Piknik stanowi warsztatową część konferencji „Dla Lasu, Dla Ludzi - Leśnictwo XXI wieku w odpowiedzi na oczekiwania społeczeń-stwa w zakresie edukacji ekologicznej”. Obchodząc 95-lecie Lasów Państwowych chcemy przypomnieć, że Polska to również zachwycające krajobrazy, niezwykłe bogactwo przy-rodnicze, swoboda dostępu do lasów oraz silny i emocjonalny związek ludzi z naturą.

W niedzielę 23 czerwca na terenie rekreacyjnym Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (wejście od ul. Myśliwieckiej przy Parku Agrykola) od godz. 10.30 do 18.00 odbędzie się wielki, edukacyjny piknik rodzinny. Przy blisko 30 stanowiskach wystawców z całej Polski będzie można wziąć udział w warsztatach eko-stolarki, zobaczyć pokazy sokolnicze i kynologiczne, wysłuchać prelekcji o leśnym survivalu i bezpiecznym grzybobraniu, poznać tajniki pracy leśników, strażaków i policjantów oraz spróbować darów lasu, wziąć udział w konkursach i quizach wiedzy o przyrodzie, a także „poczuć” las wszystkimi zmysłami. Czekamy na rodziny z dziećmi oraz wszystkich miłośników lasów i przyrody.

W tym roku udział w wydarzeniu wezmą także nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska”: Daleszyce, Kielce, Łagów, Skarżysko, Suchedniów i Zagnańsk oraz Nadleśnictwo Stąporków. Wraz z leśnikami z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przedstawią zagadnienia dotyczące pszczelarstwa i bartnictwa – działanie Pszczoły wracają do lasu w ramach projektu rozwojowego Zdrowa Żywność z Polskich Lasów. Opowiedzą o projektach Lasów Państwowych dotyczących ochrony siedlisk i gatunków, małej retencji nizinnej, ochrony popielicowatych na terenie Puszczy Świętokrzyskiej, darów świętokrzyskich lasów. Będą opowiadali jak wiele ma zastosowań i jak przyjazne dla człowieka i środowiska jest drewno. Będzie też o zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarce leśnej z uwzględnieniem problemów z kornikiem ostrozębnym i kornikami jodłowymi. Leśnicy pokażą jak wyglądają budki legowe dla ptaków, schrony dla nietoperzy i skrzynki dla popielicowatych i jakie gatunki je zasiedlają. Nie zabraknie też informacji na temat projektu ochrony, promocji i zachowania pomnika przyrody dąb Bartek, akcji „Czas w las” w ramach kampanii Dla Lasu Dla Ludzi. A dla spragnionych widoku lasu będzie do obejrzenia Las w słoiku.

 

Zapraszają:

Ministerstwo Środowiska

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Szczegółowych informacji udziela Centrum Informacyjne Lasów Państwowych:

Warszawa, ul. Grójecka 127, tel. 22 185 53 53,  cilp@cilp.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania


Wyręcznie nagród w konkursie „Las to nasze wspólne dobro. Naucz się kochać lasy”

Konkurs plastyczny „Las to nasze wspólne dobro. Naucz się kochać lasy” został przeprowadzony w terminie marzec/kwiecień 2019 r., wśród uczniów szkół podstawowych znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa.

W konkursie wzięły udział szkoły i przedszkola:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Królewcu

Publiczna Szkoła podstawowa w Miedzierzy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim

Publiczne Przedszkole w Stąporkowie

Bajkowe Przedszkole w Stąporkowie

Oddział Przedszkolny w Niekłaniu Wielkim

Zespół Szkół Specjalnych w Czarnieckiej Górze

Łącznie wpłynęły 44 prace.

12 czerwca br. nadleśnictwo zaprosiło wszystkich laureatów do sali edukacyjnej na uroczyste wręczanie nagród. Tuż przed rozdaniem nagród na dzieci czekał słodki poczęstunek. Zanim dzieci odebrały dyplomy i przygotowane dla nich nagrody mogły obejrzeć wystawę prac konkursowych, eksponaty znajdujące się w Sali edukacyjnej oraz wspólnie posłuchać odgłosów przyrody za pomocą tablic interaktywnych. Dzieci były niezwykle uradowane z otrzymanych prezentów, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobny upominek.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że już nie mogą doczekać się kolejnego konkursu zorganizowanego przez Nadleśnictwo.


Regionalna Submisja Drewna Szczególnego w RDLP w Radomiu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu ogłasza submisję surowca drzewnego specjalnego przeznaczenia. Tym razem wystawionych zostanie 541 m³ najlepszego drewna z radomskich i świętokrzyskich lasów.

Oględziny surowca możliwe będą w dniach 19-29.11.2018 r. na placu składowym w Nadleśnictwie Włoszczowa (plac mieści się na terenie leśnictwa Motyczno, w miejscowości Kozia Wieś, współrzędne geograficzne – 50°56´17"N, 20°1´56"E (50.938184N, 20.032340E).

Oferty można składać do 29 listopada 2018 r. do godziny 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa, ul. Kolejowa 23, 29-100 Włoszczowa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Włoszczowa. W tym samym dniu zostanie podany do publicznej wiadomości wynik submisji.

Tegoroczna submisja jest czwartą w historii Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Oferowany jest głównie surowiec dębowy i olchowy oraz jesionowy i modrzewiowy. Szczegółowe ilości drewna oferowane przez poszczególne nadleśnictwa znajdują się w tabeli poniżej.

Katalogi zawierające charakterystykę poszczególnych sztuk surowca drzewnego (losów) dostępne będą od 19 listopada na stronach internetowych nadleśnictw oraz RDLP w Radomiu, a także w biurze RDLP w Radomiu i Nadleśnictwa Włoszczowa.

Wszystkie zainteresowane podmioty serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w submisji.

Wystawione drewno w całości objęte jest certyfikatem FSC® i PEFC.

Szczegółowe informacje na temat organizowanej submisji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Drewnem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu - tel. 48 385 60 37 lub w Nadleśnictwie Włoszczowa - tel. 41 39 42 719.

 


Roztrzygnięcie konkursu "Drewno – surowiec doskonały"

 

W dniu 11 maja 2017 r o godz. 10:00 w sali edukacyjnej przy Nadleśnictwie odbyło się podsumowanie konkursu plastyczno-technicznego pt „Drewno – surowiec doskonały". 

Na wstępnie uczestnicy konkursu obejrzeli wspólnie z opiekunami film zrealizowany na zlecenie Lasów Państwowych pt „Drewno- ekosurowiec", dzięki któremu dowiedzieli się jak cennym surowcem jest drewno -  ekologicznym  i całkowicie odnawialnym.

Po emisji filmu nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursu przez pracowników Nadleśnictwa: Tomasza Kuszewskiego, Małgorzatę Sadlińską, Tomasza Moćko i Iwonę Paluch.  Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia w postaci pluszowych maskotek – zwierząt leśnych.

Na zakończenie uczestnicy imprezy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Nadleśnictwo.


XVI Święto Polskiej Niezapominajki

Nadleśnictwo Radom oraz RDLP w Radomiu zapraszają na XVI Święto Polskiej Niezapominajki, które zapoczątkował w 2002 r. Andrzej Zalewski, redaktor radiowej Jedynki i prowadzący Ekoradio. To święto leśników i przyrodników, którego celem jest promowanie walorów polskiej przyrody i stałe przypominanie o jej ochronie.  

Lasy Państwowe na cyklicznej imprezie, organizowanej w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku na terenie Nadleśnictwa Radom będą promować realizowaną zrównoważoną gospodarkę leśną oraz funkcje ekologiczne i społeczne lasów, ze szczególnym uwzględnieniem płynących z nich korzyści. Program XVI Święta Polskiej Niezapominajki wpisuje się w realizację tegorocznej kampanii LP, przebiegającej pod hasłem: „Lasy Państwowe. Zapraszamy – Las dobre sąsiedztwo".

Piknik organizowany w ramach obchodów Święta Polskiej Niezapominajki gromadzi całe rodziny oraz amatorów aktywnego wypoczynku na łonie natury. Leśnicy i ich przyjaciele organizują: rajdy rowerowe, nordic walking oraz zabawy i gry dla dzieci. Edukacja leśna będzie połączona z wystawami o tematyce leśnej i występami artystów.

W programie przewidziano m.in. występy zespołów dziecięcych, tanecznych, sygnalistów myśliwskich oraz inne atrakcje. Poza tym na terenie Leśnego Ośrodka Edukacyjnego rozstawione będą stoiska i wystawy nadleśnictw LKP „Puszcza Kozienicka", LKP „Puszcza Świętokrzyska" i Centrum Edukacji Przyrodniczej i Arboretum Nadleśnictwa Marcule. Dodatkowo zorganizowany będzie jarmark, na którym będzie można podziwiać wytwarzanie rękodzieła, zakupić wyroby regionalne oraz posilić się tradycyjnym jadłem. Na zwolenników sportu leśnicy przygotowali rajd nordic walking po Puszczy Kozienickiej z przewodnikiem z Polskiej Federacji Nordic Walking.  Natomiast wszystkich, którzy rowerami chcą pojechać na Święto Polskiej Niezapominajki do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisku zapraszamy na najbliższą Jazdę z Miasta!

W imprezie udział wezmą mieszkańcy regionu oraz przedstawiciele ogólnokrajowych i lokalnych władz, leśnicy, organizacje zajmujące się ochroną przyrody, lokalni twórcy.

Piknik zakończy się koncertem. Gwiazdą tegorocznej edycji Święta Polskiej Niezapominajki będzie zespół Oddział Zamknięty.

Szczegółowy plan Święta Polskiej Niezapominajki: 

10.40 – 11.00 złożenie kwiatów przed tablicą poświęconą pamięci red. Andrzeja Zalewskiego
11.00 – 11.30 uroczyste otwarcie XVI edycji Święta Polskiej Niezapominajki
11.30 – 11.40 koncert Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
11.40 – 11.55 występ dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Niezapominajka" w Radomiu
11.55 – 12.05 występ dzieci z Publicznej szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Słupicy
12.05 – 12.15 występ dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H.Sienkiewicza w Myśliszewicach
12.15 – 12.30 występ dzieci z Publicznego Przedszkola w Jedlni-Letnisku
12.30 – 12.40 występ dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jedlni Letnisko
12.40 – 12.50 występ dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Janowie
12.50 – 13.00 występ dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu
13.00 – 13.10 występ uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu
13.10 – 13.35 pokaz ćwiczeń TAI CHI
14.00 – 15.00 występ gwiazdy

 

 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą ciekawie i aktywnie spędzić majowy dzień z leśnikami!

 

 

 

 

Miejsce:

Nadleśnictwo Radom - Leśny Ośrodek Edukacyjny im. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku

 

Termin:

14 maja, godz. 11.00 – 15.00

 

Ważne komunikaty:

Nadleśnictwo Radom Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni-Letnisku zapewnia bezpłatny przewóz uczestników Święta Polskiej Niezapominajki w dniu 14 maja 2017 r.

Odjazd z Radomia:
- przystanek na ul. Struga (przy Galerii Słonecznej) w godz. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 ,

- drugi przystanek na os. Gołębiów (za stacją paliw Orlen).
Powrót z Ośrodka w Jedlni-Letnisku w godz. 14.30, 15.00, 15.30.

Autobusy PKS będą miały z przodu plakat Święta Polskiej Niezapominajki.

 

Osoby do kontaktu:

 

Edyta Nowicka – RDLP w Radomiu

e-mail: edyta.nowicka@radom.lasy.gov.pl

Telefon: 48 385 60 16, tel. kom. 604 579 388

 

Bernarda Zegarek – LOE w Jedlni - Letnisku

e-mail: bernarda.zegarek@radom.lasy.gov.pl

Tel. 48 322 10 11

 

Materiały do pobrania:

Plakat XVI edycji Święta Polskiej Niezapominajki


Wielkopostny Dzień Skupienia Leśników

8 kwietnia ponad dwustu leśników z rodzinami wzięło udział w Wielkopostnym Dniu Skupienia. Tradycyjnie od 17 lat spotykają się w Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej na terenie Nadleśnictwa Stąporków.

 

W spotkaniu wzięli udział obecni i emerytowani pracownicy nadleśnictw i biura z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Towarzyszyły im rodziny, obecni był także wiceminister środowiska Paweł Sałek, posłowie na Sejm RP Dariusz Bąk i Wojciech Skurkiewicz oraz leśnicy z sąsiednich dyrekcji LP, a także przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z RDLP w Radomiu.

 

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od Drogi Krzyżowej, której stacje zostały wyznaczone w lesie na terenie leśnictwa Mokra. Przewodniczył jej franciszkanin o. Rafał Kołodziejski oraz duszpasterze leśników: ks. Stanisław Wlazło i ks. prałat Franciszek Berak. Krzyż podczas poszczególnych stacji nieśli pracownicy biura i zaproszeni goście oraz pracownicy nadleśnictw radomskiej dyrekcji LP. Drodze krzyżowej towarzyszyły rozważania na tematy dobrego, mądrego, twórczego i pożytecznego życia oraz pracy. W nawiązaniu do poszczególnych stacji drogi krzyżowej uczestnicy otrzymali wskazówki jak postępować, aby takie życie prowadzić. Bez marnotrawstwa talentów, w dotrzymaniu obietnic, bez koncentrowania się tylko na sobie. O. Rafał Kołodziejski podkreślił także wagę zwątpienia, które gdy przetrwane daje mądrość i męstwo, a także wskazał na wartość dawania pomocy innym na wzór św. Szymona, który pomógł Chrystusowi nieść krzyż. – Święty Szymon dając tak niewiele otrzymał tak wiele – jego życie nabrało sensu – powiedział o. Rafał.

 

Kolejną częścią spotkania była konferencja, którą również poprowadził o. Rafał Kołodziejski. Nawiązał do jubileuszu 100. rocznicy objawień fatimskich oraz podzielił się swoim świadectwem. Przedstawił dwa nurty pobożności maryjnej w kościele katolickim: Maryję jako naszą wstawienniczkę oraz Maryję jako przykład do naśladowania. – W jej osobie wypełniło się to co obiecał Jezus. Wskazuje nam drogę jak wierzyć, ufać Bogu i żyć. Wielki Post jest typowo maryjny, ponieważ Maryja nie zwątpiła – „Niech Ci się stanie wg Twojego słowa". – Wiara to chodzenie po wodzie, ufanie nawet gdy jest ciemno, gdy nic nie widzisz – powiedział ojciec Rafał. Podkreślił: – Jestem zbudowany waszą obecnością, jak w lesie popatrzyłem ilu was jest. Wy mnie uczycie co to jest wiara.

 

Po nabożeństwie pokutnym i spowiedzi świętej miała miejsce uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. prał. Edwarda Poniewierskiego, który przekazał pozdrowienia od Ordynariusza Diecezji Radomskiej JE ks. bp. Henryka Tomasika. Ks. prałat nawiązał do poety Henryka Sienkiewicza oraz błog. Honorata Koźmińskiego i przezwyciężonych przez nich kryzysów wiary. Wskazał na potrzebę modlitwy za bliskich, uczenie się cierpliwości w wychowaniu człowieka.

 

Zakończeniem Wielkopostnego Spotkania był wspólny posiłek w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium.

 

Organizatorami spotkania było Nadleśnictwo Stąporków, RDLP w Radomiu oraz ksiądz Aleksander Orzech, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. Uroczystego charakteru mszy świętej podczas Wielkopostnego Spotkania Leśników nadała także obecność Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu.


Wyniki konkursu "Drewno surowiec doskonały"

   W dniu 07.04.2017r. Komisja Konkursowa powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Stąporków dokonała oceny dostarczonych do nadleśnictwa prac

i wyłoniła zwycięzców.

            Skład Komisji:

  1. Jacek Oleś  Zastępca Nadleśniczego – przewodniczący
  2. Małgorzata Sadlińska – główna księgowa
  3. Tomasz Kuszewski – inżynier nadzoru
  4. Iwona Paluch – specjalista ds. sprzedaży i marketingu

W konkursie wzięło udział 88 dzieci ze szkół i przedszkoli znajdujących się w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa, łącznie  wpłynęło  88 prac konkursowych, w tym;

- 24 z Przedszkoli

- 30z klas 1 – 3

- 25 z klas 4 – 6

- 9 z gimnazjum      

Członkowie Komisji dokonali oceny  prac nadesłanych na konkurs. Prace oceniano

w 3 kategoriach wiekowych:

- przedszkola

- klasy 1-3

- klasy 4-6

- gimnazjum

W kategorii Przedszkola najwyżej oceniono prace:

1. Karol Rzeźnicki klasa „0" PSP w Krasnej

2. Krzysztof Paluch – Publiczne Przedszkole w Stąporkowie

3. Michał Głowala – Publiczne Przedszkole w Stąporkowie

Wyróżnienie:

Martyna Połeć – Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko" w Stąporkowie

 

W kategorii klas 1 – 3 najwyżej oceniono prace:

1. Michał Sykuła klasa III PSP nr 1 w Stąporkowie

2. Klaudia Wydra klasa II PSP nr 1 w Stąporkowie

3. Oliwier Żak klasa II PSP nr 1 w Stąporkowie

Wyróżnienie:

Patryk Serek klasa II PSP nr 2 w Stąporkowie

 

W kategorii klasy 4-6 najwyżej oceniono prace:

1. Weronika Rzeźnicka klasa IV PSP w Krasnej

2. Jakub Kujawski klasa VI PSP w Krasnej

3. Filip Kosiarkiewicz klasa IV PSP w Krasnej

Wyróżnienie:

Igor Kawecki klasa V PSP nr 2 w Stąporkowie

 

W kategorii gimnazjum najwyżej oceniono prace:

  1. Nikola Fidos klasa 2 gimnazjum ZSS przy ŚCR w Czarnieckiej Górze
  2. Gabriela Kuśtowska klasa 1 gimnazjum ZSS przy SCR w Czarnieckiej Górze
  3. Kinga Ciesielska klasa 2 gimnazjum ZSS przy ŚCR w Czarnieckiej Górze

Wyróżnienie:

Katarzyna Blichowska 2 gimnazjum ZSS przy ŚCR w Czarnieckiej Górze

 

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się dnia 11 maja 2017r o godz. 10:00 w SALI EDUKACYJNEJ przy Nadleśnictwie. Przed rozdaniem nagród uczniowie obejrzą krótki film o produkcji i wykorzystaniu ekologicznego surowca jakim jest drewno.

Dla wszystkich uczestników przewidziany jest  drobny upominek oraz słodki poczęstunek.

Bardzo prosimy opiekunów o telefoniczne potwierdzenie ilości dzieci, które przybędą na uroczyste rozdanie nagród do dnia 05.05.2017r. pod nr tel 662-045-935.