Wydawca treści Wydawca treści

"1000 drzew na minutę"

W ramach kolejnej edycji działań promocyjno-edukacyjnych Nadleśnictwo Stąporków włączyło się w akcje ,,1000 drzew na minutę”. W dniach od 16.04 do 25.04.2018 r. nadleśnictwo zaprosiło lokalne szkoły do udziału w wiosennych pracach odnowieniowych na terenie leśnictw Kawęczyn, Mokra oraz Stąporków.

W dniu 16.04.2018 r. akcja sadzenia drzew miała miejsce na terenie leśnictwa Stąporków. Uczniowie pierwszej klasy z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku wraz z leśniczym posadzili 300 sadzonek  brzozy oraz 300 sadzonek olchy.
        W dniu 18.04.2018 r. zaprosiliśmy do udziału w akcji najmłodszych, wychowanków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie. Dzieci pod opieką leśników wraz z wychowawczyniami sadziły las w leśnictwie Mokra oddz. 81 g. Z zaciekawieniem wysłuchały podstawowych instrukcji dotyczących techniki sadzenia, po czym przystąpiły do działania. Grupa licząca 24 osoby zasadziła ponad 300 sadzonek sosny.
        W dniu 24.04.2018 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Miedzierzy przyłączyła się do akcji biorąc udziałw odnowieniach w leśnictwie Kawęczyn w oddziale 29 d. Uczniowie klasy VII a (26 osób) pod czujnym okiem leśniczego wysadzili około 500 sztuk  sadzonek  sosny na powierzchni 10 arów.
         W dniu 25.04.2018 r. akcja sadzenia drzew miała miejsce również na terenie leśnictwa Mokra. Dzieci z piątej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie  obsadziły fragment powierzchni odnowieniowej sadzonkami sosny.  Grupa  dzieci liczyła 21 osób, wspólnie z pracownikami nadleśnictwa oraz nauczycielami wysadziły około 200 drzewek.
       Akcje sadzenia drzew zakończyły się poczęstunkiem dla wszystkich uczestników, w trakcie których dzieci i młodzież mogły dowiedzieć się od leśników wielu ciekawych rzeczy na temat roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka oraz uświadomiło potrzebę ochrony drzewi opiekę nad nimi, a także wyrobiły poczucie odpowiedzialności za stan środowiska.