Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Stąporków
Nadleśnictwo Stąporków
41 374 17 83
41 374 17 91

ul. Niekłańska 15
26-220 Stąporków

 

Nr alarmowy PAD 41 374 17 83

Nadleśniczy
Zbigniew Wijas
602 799 643
Zastępca Nadleśniczego
Jacek Oleś
512 250 931
Główna Księgowa
Małgorzata Sadlińska
Inżynier Nadzoru
Andrzej Kabała
600 454 174
Inżynier Nadzoru
Tomasz Kuszewski
600 045 969

Dział Gospodarki Leśnej

Karol Krakowiak
Instruktor Techniczny ds. Sprzedaży Drewna
Tel.: 662 045 935
Piotr Ciepluch
Specjalista ds. Pozyskania Drewna
Tel.: 508 657 246
Tomasz Gajda
Instruktor techniczny ds. Hodowli Lasu
Małgorzata Zbroszczyk
Specjalista ds. Stanu Posiadania
Tel.: 512 250 918
Łukasz Kowalski
Intstruktor techniczny ds. Ochrony Lasu
Tel.: 502 328 967

Dział Finansowo-Księgowy

Maria Urbaniak
Księgowa
Katarzyna Strzelczyk
p.o. Główna Księgowa
Joanna Żelazny
Księgowa
Anna Czechowska
Starsza Księgowa

Posterunek Straży Leśnej

Sławomir Wybański
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 600 413 183
Paweł Boruń
Strażnik Leśny
Tel.: 600 454 172
Rafał Młodawski
Strażnik Leśny

Stanowisko ds. Pracowniczych

Agnieszka Biała
Specjalista ds. Pracowniczych

Dział Administracyjny

Małgorzata Grobela-Jaroszek
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 600 454 179
Bogdan Polak
Specjalista ds. Infrastruktury i Administracji
Tel.: 606 387 994
Katarzyna Młodawska
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Tel.: 508 657 268
Teresa Wijas
Sekretarka
Tel.: 512 250 947