Rekreacja i turystyka

Teren znajdujący się w zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa Stąporków jest atrakcyjny dla turystyki i rekreacji.