Wydarzenia Wydarzenia

ZAKOŃCZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM POWIERZCHNI Z TROPAMI DINOZAURÓW W REZERWACIE PRZYRODY „GAGATY SOŁTYKOWKIE”

W dniach od 25 września do 15 listopada bieżącego roku na terenie Rezerwatu Przyrody „Gagaty Sołtykowskie” trwały prace polegające na zabezpieczeniu powierzchni z tropami dinozaurów.

Dnia 20 listopada 2019 roku Komisja w składzie:

  1. Przedstawiciele RDOŚ w Kielcach

- Agnieszka Detka – starszy inspektor

- Małgorzata Kloczkowska – główny specjalista

       2. Nadzór geologiczny:

             - dr. Hab. Marek Rembiś prof. AGH

             - dr Paula Musiał

       3. Wykowca zadania:

             - Wojciech Pakulski

w obecności przedstawicieli  Nadleśnictwa Stąporków: Nadleśniczego Sławomira Nyga oraz Zastępcy Nadleśniczego Jacka Olesia , dokonała odbioru wykonania zadania pn. „Zabezpieczenie powierzchni z tropami dinozaurów w Rezerwacie przyrody Gagaty Sołtykowskie”.

Komisja zgodnie potwierdziła osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zabezpieczeniu płyty z tropami dinozaurów.