Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 56 lat obręb Miedzierza i 69 lat obręb Niekłań.

Udział siedlisk leśnych

 • 53 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 46 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 1 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 86 proc. – sosna, modrzew
 • 1 proc. –  świerk
 • 1 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
 • 2 proc. – brzoza
 • 1 proc. – buk
 • 8 proc. – jodła, daglezja
 • 1 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 15 proc. – I klasa
 • 11 proc. – II klasa
 • 20 proc. – III klasa
 • 22 proc. – IV klasa
 • 18 proc. – V klasa
 • 7 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

obręb leśny Miedzierza - 211 m3/ha
obręb leśny Niekłań - 250 m3/ha